o nas oferta program galeria kontakt linki start menu
left

program przygotowania do egzaminu na studia architektoniczne

Nasza oferta skierowana jest do osób zainteresowanych architekturą, przestrzenią i rysunkiem, chcących kształcić się na uczelniach wyższych na kierunkach architektonicznych.

Podstawowy kurs skierowany jest do uczniów liceów i techników, przystępujących do egzaminu za 2 lata. Kursy przyśpieszone organizowane są dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Kurs rozpoczyna się we wrześniu i trwa do samego egzaminu wstępnego na studia tj. do czerwca.

Zapisy przyjmowane są w ciągu całego roku szkolnego.

Zajęcia odbywają się w pracowni 4 arch, wyposażonej w sprzęt i materiały szkoleniowe, w grupach 2- 5 osób, zarówno zaawansowanych jak i początkujących.

Trzygodzinne zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, standardowo, w tym czasie, uczeń rysuje jeden rysunek w formacie 50 x 70 cm. Lekcje przygotowane są tak, aby były niepowtarzalne i stanowiły nierozerwalną całość programową.

Program zakłada naukę od prostych zagadnień bryłowych i kompozycyjnych, kończąc na tematach zaawansowanych, z dużą ilością detalu i elementów rysunkowych.

Zajęcia rozpoczynają się wspólną korektą prac domowych, każda praca jest wyczerpująco omawiana i oceniana. Lekcję właściwą poprzedza rzetelna analiza tematu na tablicy, poparta specjalnie przygotowywanymi pomocami naukowymi, które każdy z uczestników dostaje do własnej dyspozycji. Pomoce naukowe są tak przygotowane, aby po zebraniu wszystkich stanowiły

kompendium wiedzy kandydata na studia architektoniczne.

Po zajęciach zadawana jest praca domowa, nawiązująca do tematyki zajęć poprzednich i będąca treningiem przed przyszłymi.

Prowadzimy również konsultacje indywidualne, możliwy jest dojazd do ucznia. Terminy i czas trwania takich zajęć ustalane są indywidualne

.